Do you dream of a wonderful and carefree vacation by the blue sea?

We invite you to Karwia for an unforgettable time on one of the most beautiful beaches by the Baltic Sea.

Villa Verano is the essence of summer. It brings to mind Spanish sunbeams and azure of the sea. We want our guests to relax in comfortable and clean rooms equipped with all necessary amenities. Each room has a unique interior designed with attention to detail and finished with high quality materials and solutions that ensure the comfort of our guests. We hope you will also enjoy your time spent on the spacious wooden balconies and terraces.

We offer new double, triple and quadruple rooms with bathrooms; in each room you will find a fridge, kettle and TV screen.

We have a playground in the garden for families traveling with children.

The property has a common kitchenette equipped with dishes, induction cooker and microwave.

Parking possibility in the fenced area.

We also provide wireless internet access.

GALLERY


Price list


Prices from 60 to 90 PLN per person per day, depending on the season, type of the room and length of stay.

An additional person in the room PLN 50 per night.

See you soon!


Przed dokonaniem rezerwacji oraz przyjazdem bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Dziękujemy.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ REGULAMIN

Aby zapewnić wszystkim naszym gościom przyjemny pobyt w Willi Verano prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem

Regulamin Willi Verano

 • Klienci Willi korzystający z usług obiektu oraz ich goście zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów obiektu zawartych w regulaminie zasad.
 • Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna1 pobierana jest w dniu przyjazdu.
 • Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument ze zdjęciem (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 • Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 • W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22:00 – 07:00.
 • Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich na klucz podczas trwania ciszy nocnej.
 • W trakcie trwania ciszy nocnej w budynku mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 • Liczba osób mogących zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na karcie meldunkowej. Klient zobowiązany jest do poinformowania Właściciela telefonicznie lub elektronicznie o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • W pokojach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone w ogrodzie oraz na balkonach.
 • Obiekt nie przyjmuje gości ze zwierzętami domowymi.
 • Korzystając z aneksu kuchennego, jego wyposażenia oraz lodówki prosimy o pozostawienie go w należytym porządku, a w dniu wyjazdu odniesienie naczyń na swoje miejsce.
 • Parkowanie samochodów na terenie obiektu jest dozwolone za zgodą właściciela i na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking jest niestrzeżony.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu (również zgubienie kompletu kluczy2) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Prosimy Klientów o zgłaszanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie Państwa pobytu, jak również usterek czy awarii w chwili ich wydarzenia właścicielowi. W przypadku wykrycia zniszczeń po opuszczeniu pokoju wynajmujący zostanie obciążony kosztami naprawy, o czym zostanie uprzednio poinformowany.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa będą wysłane na wskazany adres na koszt gościa lub pozostaną do zwrotu do czasu następnego pobytu.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotu kosztów.
 • Regulamin Willi Verano podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w pokojach gościnnych. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 roku.
 • Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.
 • W przypadku zgubienia kluczy do pokoi lub drzwi wejściowych goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł za każdy klucz

Zasady rezerwacji i rozliczenia.

 • Po zapoznaniu się z ofertą Klient składa rezerwację telefoniczna lub pocztą elektroniczną używając formularza do rezerwacji. Po jej potwierdzeniu przez Wynajmującego następuje wstępna rezerwacja pokoju.
 • Klient jest zobowiązany w terminie 3 dni, (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zadatek na rachunek bankowy Wynajmującego podany w zwrotnej poczcie elektronicznej. Przyjmuje się, że terminem wpłaty jest data wpłynięcia zadatku na konto Wynajmującego. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu.
 • Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku automatycznie powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 50,00 zł. zwrócony w terminie 7 dni na konto wpłacającego.
 • Po wpłynięciu zadatku w uzgodnionym terminie Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia dokonania rezerwacji pokoju.
 • W przypadku anulowania rezerwacji Klient ponosi koszty wpłaconego zadatku.
 • Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.
 • W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez gościa, opłata pobrana z góry jest bezzwrotna.

Dziękujemy za współpracę w przestrzeganiu powyższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

Życzymy Państwu miłego pobytu w WILLI VERANO